کارورزی 1 دانشگاه فرهنگیان کامل و آماده پرینت

کارورزی 1 دانشگاه فرهنگیان کامل و آماده پرینت

کارورزی  1  دانشگاه فرهنگیان کامل و آماده پرینت

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه فرهنگیان

دانلود کامل کارورزی 1 

کارورزی 1: شامل گزارش فیزیکی کامل از فضای مدرسه و کلاسها

8 گزارش کلاسی همراه با کدگذاری و مضمون یابی 

4 مسئله یابی همراه با تفسیر و نتیجه گیری

شامل مقدمه و منابع

ویرایش شده و آماده پرینت گرفتن 

فقط باید مشخصات دانشجو در جاهای خالی نوشته شود. 

همه گزارشات کلاسی همراه با استناد علمی است. 


اینجا هم مشاهده کنید